TERVETULOA TUTUSTUMAAN pehmoGIS-MENETELMIIN!

GIS = paikkatietojärjestelmä, jonka avulla paikkoihin liittyvää sijainti- ja ominaisuustietoa voidaan kerätä, ylläpitää, tallentaa, käsitellä ja visualisoida

osallistuva paikkatieto = paikallista ja paikannettua tietoa, joka syntyy ja jalostuu ympäristön, yksilön ja yhteisön vuorovaikutuksessa

pehmoGIS = ympäristön käyttäjien tuottamaa osallistuvaa paikkatietoa, joka on yleensä kokemuksellista, ja jota voidaan kerätä ja käsitellä osana paikkatietojärjestelmää


PehmoGIS-sovelluksia hyödynnetään sekä ympäristön tutkimuksessa että suunnittelussa.

PehmoGIS-kyselyllä voidaan kartoittaa käyttäjien kokemuksia joko eri teemoista, esim. turvallisuudesta, tai asuinympäristön laadusta yleensä. Tietoa kerätään ensisijaisesti tutkimuskäyttöön, mutta myös suunnittelun ja päätöksenteon tueksi

Kokemuksellista paikkatietoa hyödynnetään myös Internet-pohjaisilla foorumeilla, joilla kerätään eri toimijoiden tuottamaa tietoa tietyltä alueelta, esim. kaupunginosasta. Foorumi voi olla jatkuvasti auki oleva alueen Kehittämisfoorumi tai tiettyyn maankäyttösuunnitelmaan liittyvä Suunnittelufoorumi. Foorumit tukevat ensisijaisesti toimijoiden välistä vuorovaikutusta alueiden kehittämisessä.