Etusivulle - Suomeksi - In English
 
Etusivu
Perustiedot
Tutkimusmenetelmät
Tutkimuskohteet
Yhteistyökumppanit
Aineistot
Tapahtumat
Tulokset
Yhteystiedot
 
PehmoGIS menetelmät
 
Palaute
 
Intranet
 

Tutkimuskohteet - Toimintatutkimus

Kangasala

Kangasala on Tampereen vaikutusalueen kasvava kunta. Sen yhdyskuntarakenne on muuttumassa ja vanhan keskustan vetovoiman turvaaminen vaatii kunnalta aktiivista kehittämistyötä. Kaupunkisuunnittelullisesti mielenkiintoinen kysymys on strategisten suunnittelukumppanien tunnistaminen ja monitoimijaisten prosessien työtapojen kehittäminen. Miten kunta, asukkaat ja eri rooleissa olevat yritykset voivat yhdessä synnyttää vanhaan keskustaan positiivisen kierteen? Tutkimuksella tuetaan käynnistyvää kehittämishanketta analysoimalla ja mallintamalla keskustan tämänhetkistä rakennettua ja toiminnallista ympäristöä yhdessä keskustan kehittämisen kannalta keskeisten avainhenkilöiden ja asukkaiden kanssa. Samalla haetaan uusia yhteistyökumppaneita ja visioidaan keskustan tulevaisuutta. Kangasalan pilotointi tehdään erillisenä diplomityönä OPUS-hankkeen ohjauksessa.

Päivitetty 09.02.2009