Etusivulle - Suomeksi - In English
 
Etusivu
Perustiedot
Tutkimusmenetelmät
Tutkimuskohteet
Yhteistyökumppanit
Aineistot
Tapahtumat
Tulokset
Yhteystiedot
 
PehmoGIS menetelmät
 
Palaute
 
Intranet
 

Tutkimuskohteet - Toimintatutkimus

Espoon keskus

Espoon keskuksessa on käynnissä useita kehittämishankkeita, jotka tähtäävät alueen vetovoimaisuuden parantamiseen. OPUS rakentaa Internetiin Espoon keskuksen kehittämisfoorumin, jossa kootaan yhteen näitä hankkeita ja muuta paikallista tietoa yhteistyössä alueen asukkaiden, kansalaisjärjestöjen ja viranomaisten kanssa. Kehittämisfoorumi tarjoaa paikallisten toimijoiden käyttöön vuorovaikutteisia karttapohjaisia ja muita työkaluja, joiden avulla
koottua ja luotua tietoa hyödynnetään alueellisissa suunnitteluprosesseissa.

Sivuston perusalustana on OpenSource -järjestelmät Joomla (julkaisujärjestelmä) ja Mapserver (karttamoottori). Sivuston idea on olla luonteeltaan avoin, mahdollisimman edullinen ylläpitää, ajankohtainen ja paikallisesti ylläpidetty.

Paikallistietokartta on peruskäyttöliittymä alueelliseen suunnittelu- ja kehittämistietoon hyödyntämällä olemassa olevaa tietoa linkittämällä ja kokoamalla osa tiedosta järjestelmän sisälle. Erityisen tärkeää on tuoda esiin hankkeista ja suunnitelmista virinnyt vuorovaikutus erilaisten toimijoiden välillä.

Kommentointikartalle voivat kaikki kertoa mielipiteensä tietyistä paikoista Espoon keskuksen alueella. Kommentointikartalle odotetaan huomioita, ideoita ja keskustelunaloituksia.  Kommentointikartta on yhteydessä alueelliseen keskustelufoorumiin.

Ajankohtaisia suunnittelukohteita nostetaan tarvittaessa esiin. Pilottina toimii  Kirkkojärven yleissuunnittelu, jonka prosessia pyritään tukemaan erityisen suunnittelufoorumiosion avulla. Tutkimuksen aikana järjestetään kaavoitusprosessiin keskittyvä simulointitilaisuus.

Tarkoitus on myös tehdä karttojen yhteyteen karttatyökalu, jota voidaan räätälöidä paikallisten projektien tarpeisiin.

Paikallistieto- ja kommenttikartalta voi selaaja etsiä haluamastaan hankeesta tai suunnittelukohteesta tietoja. Kommenttikartalle hän voi kertoa oman mielipiteensä tai keskustella haluamastaan aiheesta. Alueellista tietoa kokoavaa ja paikallisten toimijoiden täydentämää ja ylläpitämää Paikallistietokarttaa on lähdetty toteuttamaan yhteistyössä EVTEK-ammattikorkeakoulun kanssa.

Espoon keskuksen kehittämisfoorumin rakentuminen

Kehittämisfoorumi avattiin 5.10.2006 osoitteessa www.espoonkeskus.fi

Espoon keskuksen Kehittämisfoorumi esiteltiin yleisölle 5.10. 2006 Kuninkaantien lukioin auditoriossa. Läsnä oli hieman yli 50 asiasta kiinnostunutta: asukkaita, yhdistysten edustajia, virkamiehiä, seurakunnan ja muiden projektien edustajia sekä OPUS-hankkeen sidosryhmien edustajia. Sivusto löytyy osoitteesta www.espoonkeskus.fi .

OPUS-hankkeen tutkijat Heli Rantanen ja Sirkku Huisko esittelivät Kehittämisfoorumin taustoja ja demosivat sen toimintaa. OPUS-hankkeen projektipäällikkö Aija Staffans kertoi projektin taustalla vaikuttavasta OPUS-hankkeesta. Lisäksi puheenvuoron pitivät Espoon kaupungin puolesta Espoon keskuksen hyvinvointityöryhmän puheenjohtaja Katri Rannisto, YIT:n hankekehitysjohtaja (syyskuun 18. päivään asti Espoon keskuksen kehittämisprojektin johtaja) Kyösti Oasmaa sekä asukkaiden edustajana Kanta-Espoon alueneuvottelukunnan puheenjohtaja Kaisa Lanttola. EVTEKin Mediatekniikan koulutusohjelman yliopettaja Erkki Rämö kertoi hankkeen merkityksestä EVTEK-ammattikorkeakoululle ja esitteli opiskelijat, jotka ovat Kehittämisfoorumin teknisen toteutuksen takana.

Esittelyn jälkeen virisi villkas keskustelu, josta kävi ilmi se, että Kehittämisfoorumi otetaan mielenkiinnolla vastaan alueella, mutta että sen kytkentä suunnitteluun ja päätöksentekoon on selkeästi tärkein seurattava asia jatkossa. Asukkaat toivoivat virkamiesten ja suunnittelijoiden hyödyntävän uutta paikallisen tiedon välinettä omassa työssään. Kehittämisfoorumin ylläpidon ja rahoituksen järjestyminen herätti myös kysymyksiä.

Ks. selostus tilaisuudesta sekä esittelymateriaalit Espoon keskuksen Kehittämisfoorumin sivuilla.

Kehittäjätiimin workshop 12.06.2006

Espoon keskuksen kesäinen workshop järjestettiin Simlabissa Otaniemessä 12.06.2006. OPUS -tutkijoiden Heli Rantasen ja Sirkku Huiskon vetämän workshopin tarkoitus paitsi esitellä Kehittämisfoorumia tulevalle ylläpitäjien ja sisällöntuottajien joukolle eli kehittäjätiimille, myös kysyä heidän mielipidettään ja ideoitaan. Mukaan oli kutsuttu niin asukkaita, järjestöjen ja yhdistysten, edustajia, suunnittelijakonsultteja kun kaupungin edustajiakin. Monilla oli toki useampiakin rooleja. Mukana workshopissa oli noin 40 osallistujaa. Lähes neljätuntisen iltapäivän aikana käytiin läpi Kehittämisfoorumin nykyinen tilanne ja siellä olevat toiminnot, keskusteltiin vilkkaasti sivuston mahdollisuuksista pienryhmissä ja koko joukon kesken. Ohjelmaan kuului myös sivuston ja karttatoiminnallisuuksien ylläpidon ja tiedontuottamisen lyhyt esittely. Osallistujat saivat myös kuulla Heli Rantasen keräämiä kokemuksia samantyyppisestä sovelluksesta Maunulassa.

Iltapäivän aikana saatiin arvokkaita ideoita jatkokehitystä varten. Kaikki ideat talletetaan ja hyödynnetään, ja esitettyihin kysymyksiin etsitään vastaukset. Keskustelualueelle on varattu tilaa kehittämistiimin keskustelulle. Nyt onkin edessä uusien ideoiden hionta ja toteutus, sekä ensisijaisesti sällöntuotosta ja ylläpidosta kiinnostuneiden kehittäjätiimiläisten koulutus.

Jos et päässyt mukaan tilaisuuteen, mutta olet kiinnostunut ylläpidosta tai sisällöntuotosta, tai muuten vain haluat tietää lisää ota yhteyttä palautelomakkeella!

Materiaalit:

Kirkkojärven kehittämispäivä 23.3.2006

Kirkkojärven kehittämispäivän yhteydessä avattiin rakenteilla olevasta Espoon keskuksen kehittämisfoorumista Kirkkojärvenpuiston suunnittelufoorumi -osio. Kirkkojärvenpuiston suunnittelufoorumi palvelee meneillään olevaa yleissuunnittelua ja kaavoitushanketta, ja se mahdollisesti laajenee käsittämään koko Kirkkojärven alueen kaikkine hankkeineen. Kehittämisfoorumin muut sisällöt ovat vielä rakenteilla.

Kehittämisfoorumi kokonaisuutena on rakenteilla ja siksi kaikki sisällöt eivät ole vielä avoimia. Kesän 2006 aikana Kehittämisfoorumin toimintoja on tarkoitus testata ja samalla kerätä sisältöjä mm. Paikallistietokartalle ja Kommenttikartalle.

Jos olet kiinnostunut liittymään testaajaryhmään, ilmoita yhteystietosi Sirkku Huiskolle (etunimi.sukunimi@tkk.fi).

Esittelykalvot OPUS -hankkeen johtoryhmälle 25.01.2006

Konseptisuunnittelutyöryhmän ensimmäinen kokous 22.9.2005

 

Päivitetty 09.02.2009